Verkeersbesluit voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan Hoogstraat te Boxmeer

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 20-02-2024

  1. Bekendmakingen Boxmeer
  2. Verkeersbesluit voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan Hoogstraat te Boxmeer

verkeersbesluit Hoogstraat Boxmeer Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Boxmeer

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen; Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van in artikel 12 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; Overwegende: •dat de Hoogstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Boxmeer; •dat de Hoogstraat in beheer is bij de gemeente Land van Cuijk; •dat destijds op de Hoogstraat t.h.v. huisnummer 3 een gehandicaptenparkeerplaats is aangelegd; •dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats geen auto meer in zijn bezit heeft; •dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats heeft aangegeven dat hij geen auto meer gaat aanschaffen; •dat van de gehandicaptenparkeerplaats derhalve geen gebruik meer wordt gemaakt; •dat dit de reden is om de borden en markering te verwijderen; •dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit is vereist; •dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om weggebruikers en passagiers te beschermen en om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen; •dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de taakaccenthouder verkeer van politie eenheid Oost-Brabant en basisteam Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaand besluit. Besluiten: Op grond van vorenstaande overwegingen tot: 1.het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de openbare ruimte van de Hoogstraat te Boxmeer door het verwijderen van bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.