STAATSCOURANTWijziging bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’, vormverandering agrarisch bouwblok aan de Stevensbeekseweg 37 te Overloon, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen boxmeer
  2. STAATSCOURANTWijziging bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’, vormverandering agrarisch bouwblok aan de Stevensbeekseweg 37 te Overloon, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat zij op 8 januari 2013 hebben besloten om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” ten behoeve van vormverandering van het agrarisch bouwblok aan de Stevensbeekseweg 37 te Overloon. Met ingang van 30 januari 2013 liggen het wijzigingsbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het besluit met bijbehorende stukken is ook te raadplegen op www.boxmeer.nl onder Actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en met 12 maart 2013 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die: – tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingediend; – of aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 13 maart 2013, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.