STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Grotestraat 97 Sambeek’, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen boxmeer
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Grotestraat 97 Sambeek’, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 28 maart 2013 ongewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Grotestraat 97 Sambeek” Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een paardenhouderij met kinderdagverblijf en opslag van materialen op het adres Grotestraat 97 te Sambeek. Met ingang van 10 april 2013 ligt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.boxmeer.nl onder Actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 21 mei 2013 kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 22 mei 2013, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.