STAATSCOURANTOude Waranda 10 Sambeek, BoxmeerOPENBARE BEKENDMAKING

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen boxmeer
  2. STAATSCOURANTOude Waranda 10 Sambeek, BoxmeerOPENBARE BEKENDMAKING

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij bekend dat voor het perceel Oude Waranda 10 te Sambeek een verzoek is ingediend om met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. De wijziging betreft vormverandering van het agrarische bouwblok om zodoende de gewenste nieuwbouw mogelijk te maken. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 maart 2013 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerpbesluit en genoemde stukken zijn eveneens digitaal te raadplegen via www.boxmeer.nl onder Actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen. Tot en met 16 april 2013 kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen of voor vragen of een toelichting op het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw D. Claassen- Daanen van de afdeling Vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.