STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunning bouwplan Pleinstraat Rijkevoort, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen boxmeer
  2. STAATSCOURANTOntwerpomgevingsvergunning bouwplan Pleinstraat Rijkevoort, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Reg.nr.: R-VER/2013/3895 Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat het volgende ontwerpbesluit met het indificatienummer NL.IMRO.0756.RvtPleinstraat-ON01 ter inzage ligt: ontwerp omgevingsvergunning afwijkend planologisch gebruik en bouwen. De ontwerp beschikking heeft betrekking op de bouw van 12 woningen ter plaatse van de adressen Pleinstraat 22 t/m 36 te Rijkevoort. De bestaande 8 woningen worden gesloopt. De Crisis- en herstelwet is van toepassing. Het ontwerp van de omgevingsvergunning ligt gedurende een termijn van 6 weken (van 29 mei tot en met 9 juli 2013) ter inzage in het gemeentehuis te Boxmeer, Raadhuisplein 1 te Boxmeer. De stukken kunt u ook raadplegen op de website van de gemeente Boxmeer: www.boxmeer.nl onder het kopje bekendmakingen / omgevingsvergunning, respectievelijk op de site www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder bij Burgemeester en wethouders van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer schriftelijke zienswijzen indienen tegen de ontwerp beschikkingen. Dit kan ook mondeling op afspraak bij de afdeling vergunningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.