STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Laag Werveld 9-9a, Boxmeer

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Boxmeer

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen boxmeer
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Laag Werveld 9-9a, Boxmeer

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan: ‘Laag Werveld 9-9a’ Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in een correctie van het bestemmingsplan op het perceel Laag Werveld 9-9a in Beugen, ligt met ingang van 8 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het ontwerp is ook te raadplegen via: www.boxmeer.nl onder actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tot en met 18 juni 2013 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer T. Franssen.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.