Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Boxmeer, Steenstraat 80-82, Rapenstraat

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Land van Cuijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxmeer.nl op: 20-12-2023

  1. Bekendmakingen Boxmeer
  2. Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Boxmeer, Steenstraat 80-82, Rapenstraat

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk maken bekend dat de onderstaand(e) ontwerpbesluit(en) en bijbehorende stukken ter inzage worden gelegd: 1. Het ontwerpbestemmingsplan Boxmeer, Steenstraat 80-82, Rapenstraat. 2. Voor deze ontwikkeling wordt geen exploitatieplan ter inzage gelegd. Er is een de anterieure exploitatie- en realisatie overeenkomst “STERAKO” opgesteld voor het verhaal van de kosten. Waar ligt het plangebied? De locatie is kadastraal bekend als voormalige gemeente Boxmeer, sectie D, nummers 4133, 7563, 7564, 7565, 6920 (ged.), 7089, 7090, 3521 (ged.) Het plangebied ligt grofweg tussen de Steenstraat aan de noordoostkant en de Rapenstraat aan de zuidoostkant. Wat is de inhoud van het plan? Het plan is om aan de Steenstraat 80-82 en langs de noordoostkant van de Rapenstraat een nieuw aaneengesloten gebouw op te richten dat doorloopt tot het naastgelegen parkeerterrein. Het initiatief voorziet in een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het aanzien van de pleinwand en voorziet in een commerciële functie op de begane grond. Op de verdiepingen krijgt het gebouw een woonfunctie bestaande uit 12 appartementen. Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? Wij nodigen u uit om het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Deze ligt zes weken ter inzage van woensdag 20 december 2023 tot en met dinsdag 30 januari 2024. De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt zoeken op de plannaam Boxmeer, Steenstraat 80-82, Rapenstraat of op plannummer NL.IMRO.1982.BPBmrSte8082Ra-ON01. Het bestemmingsplan is tijdens openingstijden ook in te zien op het Gemeentehuis, Louis Jansenplein 1, in Cuijk. Als u het bestemmingsplan op het gemeentehuis wil inzien vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ro@landvancuijk.nl of telefoonnummer 0485-854000. Hoe kunt u reageren? Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen online via een DigiD-formulier, schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze over ontwerpbestemmingsplan kunt u online indienen via de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/zienswijze-indienen. Een schriftelijke zienswijze hierover richt u aan de gemeenteraad van Land van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Inloopavond Om het plan toe te lichten vindt er een inloopavond plaats op woensdag 20 december, van 19 tot 20.30 uur, locatie Briljant Optiek, Steenstraat 84 Boxmeer (bereikbaar via de achteringang aan de Koorstraat). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen en toch nader informatie wenst te ontvangen, kunt u via het eerdergenoemde algemene mailadres contact opnemen (contactpersoon Jolanda Hendriks). Hoe verloopt de procedure verder? De zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. Per zienswijze wordt aangegeven of, en op welke wijze de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Unknown

 Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxmeer.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxmeer. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boxmeer

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.